POČÁTKY ČLOVĚKA ve světle nejaktuálnějších antropologických poznatků

10. 02. 2022 17:00 Kde: Muzeum Bílovec Cena: 30 Kč dospělí / 15 Kč snížené

Tématem přednášky bude současný pohled na starší fázi evoluce člověka v období přibližně před 1,5–3 mil. lety. Vývoj člověka je někdy tradičně prezentován jako trojstupňový proces probíhající od nejstarší lidské formy, tzv. člověka zručného (Homo habilis) přes pokročilejší stupeň – člověka vzpřímeného (Homo erectus) až po moderní lidský druh, člověka moudrého (Homo sapiens).

Ve skutečnosti byl však vývoj našeho rodu mnohem komplexnější, jak o tom svědčí velké množství nových objevů, reinterpretace některých starších poznatků a výsledky složitějších a sofistikovanějších výzkumných postupů, které poodhalují naši minulosti v dříve nevídaných detailech. Cílem přednášky tedy bude představit nejaktuálnější poznatky týkající se počátků člověka.

Přednášet bude pan RNDr. Michal Živný, Ph.D. z Ostravské univerzity, Přírodovědecké fakulty, Katedry biologie a ekologie.

Akce se řídí aktuálně platnými Hygienicko-protiepidemickými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. Děkujeme, že respektujete veškeré pokyny pořadatelů.


Zpět na aktuality

© 2022 Kulturní centrum Bílovec, p.o. | provozováno s ondrejfirla.eu