Technologická a softwarová inovace Kulturního centra Bílovec

17. 01. 2022 Kde: Kulturní centrum Bílovec, p. o.

Kulturní centrum Bílovec, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem: Technologická a softwarová inovace Kulturního centra Bílovec. Projekt se skládá ze dvou částí. První část představuje pořízení technologického vybavení do městské knihovny: server, disky, uložiště a zálohování dat. Druhá část projektu představuje pořízení softwaru: interaktivního edukačního průvodce do tabletů v muzeu.

Termín zahájení realizace: 1. 4. 2021

Termín ukončení realizace: 12. 2. 2022

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, z Programu rozvoje venkova 2014–2020 v rámci výzvy MAS Regionu Poodří, 19.2.1 – Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. Registrační číslo projektu: 20/005/19210/780/020/002797.


Zpět na aktuality

© 2022 Kulturní centrum Bílovec, p.o. | provozováno s ondrejfirla.eu