VÝSTAVNÍ FUNDUS PRO KRÁTKODOBÉ VÝSTAVNÍ PROJEKTY MUZEA BÍLOVEC

01. 01. 2020

Kulturní centrum Bílovec, p. o., podalo žádost o dotaci na projekt „Výstavní fundus pro krátkodobé výstavní projekty Muzea Bílovec“. Tato žádost o dotaci byla vybrána a schválena k financování. Předmětem žádosti o dotaci bylo pořízení 2 kusů vysokých solitérních prachotěsných vitrín s LED osvětlením, 2 kusů pultových vitrín, 12 kusů clip rámů o velikosti A1 a 2 kusy clip rámů o velikosti A0.

Celkové výdaje na pořízení činily 183 678 Kč vč. DPH. Výše dotace činí 145 974 Kč. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 v rámci výzvy MAS Regionu Poodří, 19.2.1 – Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje.


Zpět na aktuality

© 2022 Kulturní centrum Bílovec, p.o. | provozováno s ondrejfirla.eu