Živá kronika a aktivní senioři v Bílovci III.

01. 01. 2020 Kde: Muzeum Bílovec

Název programu: Program na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2020

Příjemce dotace: Kulturní centrum Bílovec, p.o.

Výše dotace: 52 500 Kč

Vlastní zdroje: 52 500 Kč

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2020

V rámci realizace projektu pořádáme zdarma akce pro aktivní seniory - PC kurzy a trénink paměti. Dále již třetím rokem pokračujeme v projektu Živá kronika. Ta si klade za cíl prostřednictvím zaznamenaných vzpomínek pamětníků vytvořit „živou“ paměť města, posílit tak mezigenerační kontakt a podpořit váhu zkušeností starší generace. V roce 2020 rozšíříme databázi o výpovědi dalších 10 pamětníků.

ŽIVÁ KRONIKA


Zpět na aktuality

© 2022 Kulturní centrum Bílovec, p.o. | provozováno s ondrejfirla.eu